Trình tạo màu ngẫu nhiên


#320b35


Màu tím rất đậm